Huisregels tijdens Wintersfeer

Om zo een groot evenement goed te organiseren en te voorkomen dat er ongelukken gebeuren is er een aantal huisregels. Als we die met z’n alles volgen, is en blijft het voor iedereen fijn om te schaatsen.

Eigen risico:

 • Toegang tot het terrein van Wintersfeer Geldrop is geheel op eigen risico.
 • Het betreden van de schaatsbaan is geheel op eigen risico.
 • Schaatshuur is voor eigen rekening.
 • De organisatie (herkenbaar aan een de bodywarmers met embleem Wintersfeer Geldrop stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging en verlies van eigendommen).
 • Het gehele terrein van Wintersfeer Geldrop wordt 24/7 door middel van camera’s bewaakt. Deze beelden worden 48 uur bewaard en eventueel ter beschikking gesteld aan de politie.

Betreden schaatsbaan:

 • De schaatsbaan mag alleen worden betreden met ondergebonden schaatsen. Noren zijn niet toegestaan.
 • Kinderen jonger dan acht jaar mogen de schaatsbaan niet betreden zonder begeleiding (op schaatsen).
 • Betreden van de schaatsbaan mag alleen op vertoon van een geldig entreebewijs. U ontvangt een polsbandje voor toegang voor die dag.
 • Op verzoek van de organisatie of het horecapersoneel kunnen deelnemers of bezoekers gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen. Indien géén geldig legitimatiebewijs kan worden getoond bestaat de mogelijkheid om die persoon de toegang tot het terrein per direct te ontzeggen.

Foto- en filmopnames:

 • Wintersfeer Geldrop maakt tijdens events gebruik van foto en/of videoregistratie. De beelden (kunnen) worden gebruikt en gepubliceerd door Wintersfeer Geldrop o.a. maar niet beperkt tot deze website, Instagram en Facebook.  Als bezoeker van Wintersfeer Geldrop stem je hiermee in.

Veiligheid schaatsbaan:

 • Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers.
 • Treintjes of aangehaakt schaatsen is verboden.
 • Het dragen van handschoenen is verplicht. Beschermende kleding is een advies.
 • Zitten op de boarding is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien.
 • Sleeën, stoelen, ijshockeysticks en kinderwagens zijn niet toegestaan.
 • Tassen / rugzakken zijn niet toegestaan op de baan i.v.m. veiligheid. Een heuptasje of tasje aan een broekriem zijn wel toegestaan!

Aanwijzing organisatie:

 • Alle schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s) altijd op te volgen.
 • De organisatie behoudt zich altijd het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen.
 • Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht tot toegang van de ijsbaan. Bij drukte kan de toegang (tijdelijk) geweigerd worden.
 • De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.

Schade, letsel of vermissing:

 • Schade aan eigendommen van Stichting Wintersfeer Geldrop zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie, et cetera worden altijd verhaald op de veroorzaker.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rondom de ijsbaan.
 • De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen; De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • Gevonden voorwerpen worden tot  2 weken na het evenement bewaard.

Alcohol, drugs, roken, glas en blikjes:

 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken. Drugs is verboden op het gehele Wintersfeerterrein.
 • Drugs is verboden op het gehele Wintersfeerterrein!
 • Het is niet toegestaan om te roken op de schaatsbaan, op het schaatsterras en in de (horeca) tent.

Volg ons op Instagram @wintersfeergeldrop

SHORTCODE INSTAGRAM

Onze hoofdsponsor & partners

Wintersfeer Sponsor - John Vermeulen Fietsen Wintersfeer Sponsor - Verhallen Security Wintersfeer Sponsor - Middenstandsbelangen Wintersfeer Sponsor - Gemeente Geldrop-Mierlo